Kastamonu sohbet siteleri Sohbet, Chat, Sohbet Siteleri
Şifreniz yoksa boş bırakabilirsiniz
mirc indir

Kastamonu sohbet siteleri

Anasayfa > Sohbet Chat > Kastamonu sohbet siteleri

 

Kastamonu Tarihçe:
Kastamonu’nun Tarihi ve Coğrafi Yapısı
Kastamonu’nun bilinen geçmişi, Hitit İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar M.Ö. 4.yy’da Perslerin eline geçmiştir. M.Ö. 4.yy’da Büyük İskender Anadolu ile beraber Kastamonu topraklarını da Makedonya’ya katmıştır.
İskender’den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö. 1.yy’da Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu M.S. 395 yılında İmparatorluğun bölünmesiyle tüm Anadolu gibi Bizans İmparatorluğuna katılmıştır. Kastamonu’nun Romalı ve Bizanslılar dönemi:
Bugün Kastamonu ve çevresindeki illeri de içine alan ve Romalılar devrinde adına Paflagonya (Pophlagonia) denilen bölgede bulunmaktadır.
Romalılar devrinde Taşköprü’nün (Pophlagonia) eyalet merkezi olduğu zaman içinder Kastamonu ufak bir kasaba olup, Bizans devrinde ve bilhassa imparatorluk hanedanlarından olan Komnenler soyunun memleketi olan kentin iktidarları döneminde gelişmeye başlamıştır. Bu hanedan zamanında buraya bir kale yapılmış ve Komnenler’in kalesi anlamında “Kastra Komneni” denilmiştir. Bu kelimenin Türkmenlerin bölgeye yerleşmesiyle zaman içinde (“Kastamoni”, “Kastamonu”) bugünki biçimine dönüşmüştür. Kastamonu’nun Selçuklu ve Osmanlı dönemi:
Moğol istilası önünde Türkistan ve İran’dan kaçan Türklerin, ikinci büyük göç dalgasından da en çok etkilenen kentlerin başında Kastamonu gelmiş ve İç Anadolu’da Moğollara karşı tutunamayan çoğu Türk boyu Ilgaz Dağlarının kuzeyine yani Kastamonu’ya sığınmıştır. Yirmi dört Oğuz boyunun neredeyse tamamı Kastamonu çevresinde yurt tuttuğu gibi, Alpı, Alpağut, Dânişmendli, Kıpçak, Karluk, Çiğil, Yağma gibi Türk boyları da Kastamonu’ya yerleşmişlerdir. Kastamonu’da hâlen birçoğu yaşatılan Kayı, Bayat, Çavundur, Kınık, Îğdir, Afşar, Kıyık, Büğdüz, Bayındır, Çepni, Karaevli gibi yer adları Oğuz iskânının mahiyetini çok iyi ifade etmektedir. 1260’lı yıllarda İbn Sa’d bu şehire “Türkmenlerin Başşehri” adını vermiştir[kaynak belirtilmeli]. Yine onun kaydına göre, bu tarihlerde Kastamonu bölgesinde 100 bin çadır halkı yığılmıştır.
TAPRAMMİ’NİN SIRRI
MÖ II. Binin sonlarında bölgedeki Hitit varlığı Kastamonu’nun Devrekani ilçesi sınırlarındaki Kınık kazısı ile ortaya konmuştur. Buradan elde edilen gümüş sanat eserleri klasik Hitit sanatının özelliklerini yansıtırken, kazılarda bulunan diğer arkeolojik buluntular da bölgenin Erken Tunç (M.Ö. 3000) döneminden itibaren iskân edildiğini gösterir.

Kınık kazıları, Hitit kültürünün somut kanıtlarını Kastamonu’da ortaya koyarken bir yandan da bu kazılarda bulunan özel bir metal kap vasıtası ile de önemini ortaya koydu. Taprammi Çanağı adı verilen üzerinde kabartma biçiminde av sahneleri bulunan kap, ismini üzerindeki Hitit hiyeroglifleri ile yazılmış “Taprammi” kelimesinden alır. Bu kelime bir isim olmakla birlikte, bu ismin Hitit’in başşehri Hattuşa’da oldukça önemli bir tüccara ait olduğu da vakit geçmeden belirlendi.

Hititlerin yıkılmasıyla bölge bir müddet Phryg hakimiyeti altında kalıp, daha sonra Kastamonu sırayla Lydia, Pers, Helen ve Pontus Devletlerinin kontrolüne girer. Gnaeus Pompeus Magnus tarafından Roma İmparatorluğuna dahil edilen bölge, Bizans hakimiyeti sonrasında MS 1211 tarihinden itibaren net olarak Türk İslam bayrağını taşır.

Paphlagonia (Paflagonya) ve Homeros’un İlyadası’nda Paphlagonialılar
M.Ö. 1200’lü yılların sonlarına doğru Hitit Devleti yıkılırken Anadolu, bilhassa Balkanlar’dan gelen Trak Kavimlerinin tarafından istila edilmişti. Bu Tak kabilelerinden olan ve bilhassa Eskikent Afyon dolaylarında hâkimiyeti bilinen Frigler Kastamonu bölgesinde de siyasal bir güç olmayı başarmışlardı. M.Ö. 7. Yy’da Kimmer istilasına maruz kalan bölge, daha sonra Lydia kralı Alyettes’in Kimmer tehlineti ortadan kaldırması ile kral Kroissos döneminde ( M. Ö. 561-546 ), Lydia egemenliğine girmiştir. M.Ö. 546 yılından itibaren ise bölgede Pers hâkimiyeti başlar.

Kastamonu’nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmentliler zamanında Ahmet Gazinin Oğlu Gümüş tekin devrinde “1105 yılında” gerçekleşmiştir. 100 yıla yakın bir zaman Danişment idaresinde kalan kent ve çevresi 15 yıl süre ile yeniden Bizanslılara geçmiş, 1213 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın emriyle Selçuklu kumandanı Hüsamettin Çobanbey tarafından zaptedilmiştir.

Moğollar tarafından bölgenin ikinci kez zaptına memur edilen Şemsettin Yaman Candar kumandasındaki ordu 1292 yılında Kastamonu’ya giderek Muzafferettin Yavlak Arslan birliğini bozguna uğratmış kendisi de öldürülmüştür. Muzafferettin Yavlak Arslanın oğlu Mahmutbey, babasının intikamını almak için mücadeleye girmiş ve Şemsettin Yaman Candar’ı buradan batıya sürmeyi başarmıştır. Şemsettin Yaman Candar’ın ölümünden sonra Süleyman Paşa tarafından 1309 yılında Kastamonu tekrar zaptedilmiş, toprakları genişletilerek “Candaroğulları Beyliği”ni kurmuş ve Çobanlar hakimiyetine son vermiştir.

Osmanlı devletinin kuruluş sürecinde Bizans’a karşı düzenlenen seferlerde Kastamonu’da yerleşik türkler, Osmanlı Beyliğine yoğun bir destek vermişlerdir.

1333’lerde Kastamonu’ya uğrayan ünlü gezgin İbn Batuta,

“Kastamonu (Anadolu’daki) kentlerin en büyük ve en hoşlerindendir… Hiçbir ülkede fiyatları bu kentden daha ucuz bir yer görmedim.” biçimindeki açıklamalarıyla kentin büyüklüğüne ve hayat şartlarının elverişliliğine ışık tutmuştur.kastamomu sohbet siteleri ile birlikte kasatonulu  arkadaşlarla doyasıya konuşma imkanı

İsfendiyarbeyden sonra “İsfendiyaroğulları” adını da alan Kastamonu beyliği 1460 yılında Osmanlı İdaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, çoğu ilim adamı yetiştirmiş, Osmanlılar zamanında da bu özelliğini devam ettirmiştir.

Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında Sinop’la beraber bu kenti alarak Candaroğulları beyliğini ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı devletine katılmıştır.

Osmanlı döneminde Kastamonu, uzun süre Bolu Eyaletine bağlı kalmış ve Bolu Sancağı hükmüyle yönetilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Eyalet merkezi haline getirilmiştir. Kastamonu’nun Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemi:
Kastamonu Ulusal (Milli) Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması sebebiyle büyük fayda sağlamıştır. Özellikle İstiklal Yolu adı verilen yol ile İnebolu’dan başlayarak Kastamonu üzerinden Ankara’ya yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır. Ve Kurtuluş Savaşı’nda cepheye en fazla asker gönderen ildir.kastamomu sohbet siteleri nde bunlar fazlasıyla vardır.

Türk egemenliğine geçtikten sonra hiç düşman istilasına uğramamış olan Kastamonu, Çanakkale ve İstiklâl savaşında en çok şehit veren illerimizden biridir. İl, Çanakkale Savaşında 2.527 şehit verdi. Meşhur “Çanakkale Türküsü”, Kastamonu’lu Aşık Yorgansız Hakkı’ya aittir.

Karadeniz gezimizin son gününde, Taşköprü ve Kastamonu, ziyaret ettiğimiz ilk yerler oldu.

Öncelikle Türkiye’nin sarımsak üretim cenneti olan Taşköprü’ye gittik. Sarımsak festivaliyle adını duyuran ilçede kısa molamızın sonrasında Kastamonu’ya devam ettik.

Osmanlı’dan kalma camileri, külliyeleri, konakları ve hanlarıyla tarihi bir zenginliği olan Kastamonu, şelaleleri ve kanyonlarıyla da uzun zaman geçirilmesi gereken bir kent. Biz ise kent merkezini gezerek buraya doymaya çalışacağız.

Biz sehirler sohbet olarak sohbet odalarında ayrıntılı bilgiler vermekteyiz kastamonulu arkadaşlarla yapacagnız sohbet icin sizleri bekliyoruz

Kastamonu kent merkezinde gezilecek yerler:

* Cumhuriyet Meydanı. Şehrin ana meydanı. Meydandaki Şerife Bacı Anıtı, buranın en çarpıcı heykeli. Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı sırasında kendisini değil, mermiyi örterek soğuktan korumuş ve de donarak ölmüş.
* Kastamonu Kalesi. 12. yüzyılda Kommenler tarafından Türk akınlarına karşı savunma amacıyla inşa edilmiş.
* Kastamonu Saat Kulesi. Sultan II. Abdülhamit zamanında vali Abdurrahman Nureddin Paşa tarafından, 1884-1885 yıllarında yaptırılmış.
* Münire Medresesi. Reis-ül Küttap Hacı Mustafa Efendi tarafından 1746’da yaptırılmış. Medrese, Nasrullah Kadı Külliyesi’ni oluşturan nedenlerden biri.
* Nasrullah Camii ve Külliyesi. Zamanın kadısı Nasrullah, 1506’da Osmanlı döneminin ilk camii olarak Kastamonu’ya bu eseri kazandırmış.
* Kurşunlu Han (İse-posta Bey Hanı). Candaroğulları beyliğinin son hükümdarı ve Fatih Sultan Mehmet’in dayısı Kemalettin İse-posta Bey tarafından 1443-1461 yılları arasında yaptırılmış. Tüccarların konaklaması için kervansaray olarak kullanılmış ve 16. yüzyılın en fazla kira geliri getiren yeriymiş. Günümüzde otel olarak kullanılıyor.
* Balkapanı (Penbe Han). 1481-1512 arasında Osmanlı padişahı II. Bayezıt tarafından yaptırılmış.
* Cem Sultan Bedesteni. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan tarafından yaptırılmış. Cem Sultan, padişah olamaması ile tarih sahnelerine girmiş bir şehzade.
* Osmanlı Sarayı. 19. yüzyılda inşa edilen bina, günümüzde otel olarak hizmet veriyor.
* Yakupağa Külliyesi. 1547’de Kanuni Sultan Süleyman’ın Hazine Reisi Yakup Ağa tarafından yaptırılmış. Külliye; cami, imaret, sıbyan mektebi ve 2 medreseden oluşuyor.
* Mahmutbey Camii. Kente 18 km uzaktaki Daday ilçesinde yer alıyor. 1366’da Candaroğlu Beyliği hükümdarı Emir Mahmut Bey tarafından Cuma Camii olarak yaptırılmış. Çivisiz bir yapı olarak biliniyor.

Kastamonu’da nerede yemek yenir?

* Hanedan Pide Kebap
* Münire Sultan Sofrası

Buralarda kuyu kebabı ve etli ekmek yenmesini tavsiye ederim.

Şehirden siyez bulguru, pastırma ve çekme helva almadan dönmemek gerek.

Kastamonu sohbet siteleri arasında oldukca önemli bir yer tutmaktadır.

Ekleyen : - Tarih: 28 Mayıs 2017 - 7:34 PM - Okunma Sayısı :
chat, chat siteleri Google
chat, chat siteleri

BENZER İÇERİKLER

İlginizi Çekebilecek Diğer İçeriklerimiz

Saç Açıcı Nasıl Kullanılır?SehirlerSohbet.Com Şehirler Sohbet

Mobil sohbet siteleriSehirlerSohbet.Com Şehirler Sohbet

DİĞER YORUMLAR

Yorumlarınızı Paylaşabilirsiniz

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Cevabınız

üygar

28 Mayıs 2017 - 7:46 PM

kastamonu lu arkadaşların yaşadıgı güzel bir memleketlerimizden bu şehir aynı zamanda tarihi güzellikleriylede sevilen merak edilen bir yer

Necla

28 Mayıs 2017 - 7:47 PM

Kastamonulu arkadaşlar tanıdım iclerinde hatta birini cok sevmiştim 🙂 ama vefasız cıktı beni üzdü cok kastamonulu arkadaşlara sohbet etmeye bekleriz http://www.sehirlersohbet.com

sibelya

28 Mayıs 2017 - 7:49 PM

Game off trhones teki manzara cekimleri bu şehrimizde yapılmıştır arkadaşlar bilmiyordunuz degilmi halbuki kastamonu ile ilgili o kadar cok bilmediklerimiz varkiSohbet haber